Výpoveď PZP


Výpoveď PZP

1. Ak si želáte vypovedať vašu súčasnú PZP zmluvu, použite tento formulár:
Výpoveď poistnej zmluvy PZP – formulár

2. Pozorne si prečítajte podrobné informácie v tomto článku

3. Vyplnený a vytlačený formulár odošlite na adresu poisťovne, v ktorej máte v súčasnosti uzavreté PZP

4. Nájdite si nové výhodné PZP: zistiť najvýhodnejšie PZP

Výpoveď PZP – inštrukcie

Zistili ste, že v inej poisťovni by ste zaplatili za PZP výrazne nižšiu sumu ako vo vašej súčasnej poisťovni? Chcete zmeniť poisťovňu a ušetriť na platení PZP a neviete ako na to? Čítajte nasledovné riadky, kde sa dozviete všetko potrebné, čo musíte vedieť o výpovedi poistenia PZP pre ľubovoľnú poisťovňu.

Podmienkou pre zrušenie zmluvy PZP je najneskôr 6 týždňov pred dátumom tzv. výročia poistnej zmluvy, čím sa rozumie koniec poistného obdobia (spravidla 1 technický rok, napr. 1.3.2012 – 1.3.2013), poslať výpoveď zmluvy povinného zmluvného poistenia do vašej súčasnej poisťovne.

Do výpovede PZP musíte uviesť číslo poistnej zmluvy PZP a vaše osobné údaje. Podpísanú výpoveď potom odošlete na adresu vašej súčasnej poisťovne, pričom musíte dodržať spomínaný termín 6 týždňov, ale pozor, rozhodujúci je dátum kedy výpoveď dorazí do poisťovne, a nie to kedy ste ju odoslali na pošte. Aby sme vám to zjednodušili, v hornej časti stránky sme pre vás pripravili PDF formulár, ktorý po vyplnení môžete vytlačiť a doporučenou poštou odoslať do poisťovne. Odporúčame vám výpoveď vytlačil dvakrát a jednu kópiu spolu s potvrdenkou z pošty si pre istotu odložiť pre prípad zdržania v procese evidovania výpovede.

Kedy zaniká PZP

  • Výpoveď poistnej zmluvy – popísané v texte vyššie
  • Pri nezaplatení poistného do 1 mesiaca od dátumu jeho splatnosti, neznamená to však, že nemusíte mať uzatvorené PZP, zo zákona si musíte v tej istej poisťovni ihneď uzavrieť nové poistenie. Ak sa medzitým skončilo poistné obdobie, môžete uzavrieť PZP v ľubovoľnej poisťovni
  • Pri zmene držiteľa vozidla v Osvedčení o evidencií vozidla – stiahnuť tlačivo oznámenie o zmene držiteľa vozidla
  • Pri zničení vozidla
  • Vyradením auta z evidencie vozidiel
  • Zmenou leasingového nájomcu vozidla
  • Výpoveďou do 2 mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy (len ak je to ukotvené v poistnej zmluve) alebo po poistnej udalosti do 1 mesiaca po jej oznámení
  • Všetky z uvedených dôvodov zániku PZP musíte poisťovni riadne vydokladovať