Povinné zmluvné poistenie Wüstenrot poisťovňa


O PZP Wüstenrot

PZP Wüstenrot

 • Čo sa zohľadňuje pri výpočte poistenia:
  výkon auta (kW), vek (osoby od 26 rokov majú zvýhodnené sadzby),
 • Zľavy: výhodnejšie poistenie získate ak už máte v poisťovni Wüstenrot uzavretý iný poistný produkt (napr. životné poistenie, poistenie nehnuteľnosti atď.)
 • Platnosť PZP: zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, poistným obdobím je jeden technický rok, ak nechcete mať ďalej PZP vo Wüstenrot je možné zmluvu vypovedať, využite náš formulár na výpoveď PZP
 • Frekvencia platenia: štandardne je možné platiť len v polročných a štvrťročných intervaloch
 • v prípade využívania vozidla pre účely taxislužby, autopožičovne alebo vozidla prednostnej jazdy môže Wüstenrot uplatniť prirážku 200 %
 • Spôsob platenia poistného: internetbanking, platobná karta (online poistenie), bankovou zloženkou alebo poštovou poukážkou na účet poisťovne Wüstenrot. Poistenie vzniká najskôr nultou hodinou dňa nasledujúceho po dni predloženia návrhu poistníkovi (potvrdenia návrhu). Poistenie sa považuje za zaplatené po pripísaní poistného na účet poisťovne

Limity krytia a produkty

 • 5 mil. € – škody na zdraví, bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených
 • 1 mil. € – pri vecných škodách, pri škode vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, ušlom zisku a na pokrytie právnych nákladov vzniknutých pri uplatňovaní nárokov, bez ohľadu na počet poškodených

Dôležité kontakty Wüstenrot

 • Kam volať v prípade poistnej udalosti: tel. +421 2 57 889 333
 • Info ku PZP:
  tel. č.: 02/57889901
  mail: info@wuestenrot.sk.

Asistenčné služby

Ku PZP dostanete možnosť využívať asistenčné služby, kompletný prehľad zahrnutých služieb, výšky krytia a ďalšie informácie nájdete tu: Asistenčné služby Wüstenrot

Sadzby

- nasledovné sadby platia od 1.10.2013

Vypočítať cenu PZP Wüstenrot, kliknite sem

» cena PZP

Sadzobník PZP Wüstenrot poisťovňa

Ročné poistné
kW FO a FO podnikatelia od 26 rokov a všetky PO FO a FO podnikatelia do 25 rokov
0-47 89€ 149€
48-57 99€ 159€
58-67 109€ 169€
68-77 119€ 189€
78-87 139€ 229€
88-117 169€ 279€
118 - 209€ 349€
príves do 3500 kg 29€
kW Ročné poistné pre motocykle
0-5 29€
6-25 39€
26-65 79€
66 - 129€

Kontakty Wüstenrot poisťovna

Sídlo:
Wüstenrot poisťovňa, a. s.
Karadžičova 17,
825 22 Bratislava

web: www.wuestenrot.sk
Tel.: 02/578 89 910, 914, 918, 919
Fax: 02/578 89 996