Povinné zmluvné poistenie Groupama poisťovňa


Čo potrebujete vedieť o PZP Groupama

PZP Groupama poisťovňa

 • PZP Groupama poskytuje krytie škôd na zdraví a pri usmrtení, škôd vzniknutých poškodením, zničením alebo odcudzením, náklady na ušlý zisk a náklady spojené s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov
 • Poistné môžete platiť ročne, polročne alebo štvrťročne
 • Vstupný bonus za bezškodový priebeh do výšky 60%
 • Na sadzbu poistnenia má vplyv objem motora, vek osoby, a tiež hmotnosť vozidla
 • Sadzby poistného – pozrite našu online kalkulačku.
 • Zľavy: 5% zľava za ročne platené poistné, zľava do 25% za miesto bydliska (segmentácia na Bratislavu a Košice, krajské mestá, okresné mestá a ostatné mestá a obce), možná 15% zľava za typ používaného paliva, možné ďalšie zľavy až do výšky 30% za bezškodový priebeh, účet v OTP Banke alebo iné poistenie v Groupama poisťovni
 • Žiadna spoluúčasť na vyplácaní škody
 • Asistenčné služby v cene PZP

Hlásenie poistných udalostí:

Telefón: +421 2 20 854 854
Fax: +421 2 208 54 442
Emailová adresa: udalost@groupama.sk

Sabzby a produkty:

Produkty:

 • Economy

Limity poistného plnenia

Môžete si vybrať z dvoch možností limitov poistného plnenia v prípade škody, ktorú spôsobíte inému.

Economy

 • 5 000 000 EUR:  pri škode na zdraví, kryje náklady pri usmrtení, zdravotnej starostlivosti, dávok nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia, bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených.
 • 1 000 000 EUR:  pri poškodení, zničení, odcudzení alebo strate veci, ušlom zisku a nákladoch spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov, bez ohľadu na množstvo poškodených osôb.

Sadzby

Vypočítať cenu PZP Groupama, kliknite sem

» cena PZP

Čo potrebujete pri uzatváraní zmluvy PZP Groupama

 • Veľký technický preukaz alebo osvedčenie o evidencii vozidla, z ktorého zistíte údaje o svojom automobile
 • Občiansky preukaz
 • Originál zápočtového listu o bezškodovom priebehu z predchádzajúcej poisťovne, aby ste si mohli uplatniť zľavy za bezškodový priebeh. Alternatívou je pri podpise zmluvy podpísať čestné prehlásenie o počte mesiacov bez nehody
 • Ak ste právnická osoba alebo podnikateľ potrebujete aj výpis z Obchodného registra resp. živnostenský list
 • V prípade, že uzatvárate poistenie online, stačí vám technický a občiansky preukaz

Kontakty Groupama Garancia poisťovňa

Sídlo:
Groupama Garancia poisťovňa a.s.,
pobočka poisťovne z iného členského štátu
Miletičova 21
821 08 Bratislava
web: www.groupama.sk
Call centrum : +421 2 208 54 208

Poštová adresa:
Groupama Garancia poisťovňa a.s.,
pobočka poisťovne z iného členského štátu
P. O. Box 32, Miletičova 21
820 05 Bratislava 25