Povinné zmluvné poistenie KOMUNÁLNA poisťovňa


PZP KOMUNÁLNA poisťovňa

Sadzby a produkty:

Komunálna poisťovňa poskytuje 2 produkty povinného zmluvného poistenia, ktoré sa líšia poistným krytím a rozsahom poskytovaných asistenčných služieb.

Produkty: GARANT PLUS, EUROGARANT PLUS

GARANT PLUS

- Limity krytia (od 1.1.2012):

 • 5 240 000,00 EUR pre škody na zdraví a náklady pri usmrtení, bez ohľadu na počet zranených a usmrtených
 • 1 050 000,00 EUR pre škody spôsobené na majetku a ušlý zisk pre všetkých poškodených spolu

- Asistenčné služby:

Pre kompletný prehľad asistenčných služieb pre produkt GARANT PLUS kliknite Asistenčné služby Komunálna poisťovňa – GARANT PLUS

EUROGARANT PLUS

- Limity krytia (od 1.1.2012):

 • 5 240 000,00 EUR pre škody na zdraví a náklady pri usmrtení na každého zraneného alebo usmrteného
 • 2 100 000,00 EUR pre škody spôsobené na majetku a ušlý zisk pre všetkých poškodených spolu

- vhodné keď sa vozidlo využíva na pravidelnú prepravu tovaru, osôb alebo na cesty do zahraničia, obsahuje rozsiahlejšiu ponuku asistenčných služieb v zahraničí.

- Asistenčné služby:

Pre kompletný prehľad asistenčných služieb pre produkt GARANT PLUS kliknite Asistenčné služby Komunálna poisťovňa – EUROGARANT PLUS

Sadzby

Vypočítať cenu PZP
Komunálna poisťovňa, kliknite sem

» cena PZP

Čo by ste ešte mali vedieť o PZP Komunálna poisťovňa

- doba poistenia PZP:  zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
- pri výpočte cien poistenia PZP KOMUNÁLNA poisťovňa sa zohľadňuje hlavne objem motora (cm3) a účel použitia vozidla.
- frekvencia platieb: ročne, polročne alebo štvrťročne, ani jeden spôsob nie je cenovo zvýhodňovaný.
- doklady: po zaplatení poistenia PZP dostanete zelenú kartu a duplikát potvrdenia o poistení. Potvrdenie o poistení je platným dokladom, ktorým môžete preukázať, že máte uzavreté PZP poistenie na vaše vozidlo (na území SR). Zelenú kartu využijete ako doklad o platnom poistení pri cestovaní do zahraničia. PZP kryje škody na území SR a členských štátov Zelenej karty.

- Zľavy

   Zľavy za obdobie bez škodových udalostí, môžete dostať nasledovné zľavy:

  • 1 rok nepretržitého poistenia a bezškodového priebehu – bonus 10 %
  • 2 roky nepretržitého poistenia a bezškodového priebehu – bonus 20 %
  • 3 roky nepretržitého poistenia a bezškodového priebehu – bonus 30 %
  • 4 roky nepretržitého poistenia a bezškodového priebehu – bonus 45 %
  • 5 rokov nepretržitého poistenia a bezškodového priebehu – bonus 60 %

Poznámka: pri dočasnom vyradení vozidla z evidencie, je možné nárokovať zľavu dosiahnutú v Komunálnej poisťovni, len ak sa poistník opätovne poistí v Komunálnej poisťovni do pol roka od vyradenia.

- seniori nad 65 rokov a ťažko zdravotne postihnuté osoby majú v Komunálnej poisťovni nárok na 50% zľavu zo základného poistného po zohľadnení ďalších bonusov.

Užitočné čísla

Asistenčné služby

 • SR: 18 118
 • Zahraničie: +421 2 6353 2236

Centrály dispečing škôd:

 • Tel.: 0850 111 556

Kontakty KOMUNÁLNA poisťovňa

Sídlo:
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group.
Štefánikova 17
SK – 811 05 Bratislava

IČO: 315 955 45
DIČ: 2021097089
IČ DPH: SK2021097089

web: www.kpas.sk
Kontaktujte Komunálnu poisťovňu
Bezplatná infolinka: 0800 11 22 22