Povinné zmluvné poistenie KOOPERATIVA poisťovňa


Produkty a sadzby

Produkty: PARTNER, EUROPARTNER
PZP KOOPERATIVA poisťovňa

Limity krytia a detaily produktov

1. PARTNER

- Základný PZP produkt

- Limity:

 • 5 000 000 EUR pri škode na zdraví alebo pri usmrtení, bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených osôb
 • 1 000 000 EUR pri vecnej škode a ušlom zisku bez ohľadu na počet poškodených osôb

- Zľavy:  bonus (až do výšky 60 %), 3% zľava za ročnú frekvenciu platby, pri poistení viacerých áut možná vernostná / vstupná zľava.

2. EUROPARTNER
- Pripoistenie k produktu PARTNER, má  vyššie limity poistného plnenia;
- Limity:

 • 5 000 000 EUR pri škode na zdraví alebo pri usmrtení, bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených osôb
 • 2 000 000 EUR pri vecnej škode a ušlom zisku bez ohľadu na počet poškodených osôb

- Zľavy:  bonus (až do výšky 60 %), 3% za ročnú frekvenciu platby, pri poistení viacerých áut možná vernostná / vstupná zľava.

Sadzby

Vypočítať cenu PZP Kooperativa, kliknite sem

» cena PZP

Čo by ste ešte mali vedieť o PZP Kooperativa

 • Hlásenia škôd: nonstop Centrálny dispečing škôd: 0850 111 577
 • Systém bonusov: bonusy sú udeľované za bezškodový priebeh v nasledovnej výške
  • Za 1 rok bez nehody → 10 %
  • za 2 → bonus 20%
  • za 3 → bonus 30%
  • za 4 → bonus 45%
  • za 5 → bonus 60%
 • Špeciálna zľava 50% pre seniorov nad 70 rokov alebo držiteľov preukazu ZŤP, ktorých jediným príjmom je starobný alebo invalidný dôchodok
 • V cene PZP sú kryté škody, ktoré vzniknú na vašom vozidla z dôvodu živelnej pohromy, v cene je aj úrazové poistenie vodiča a posádky auta
 • K PZP dostanete aj možnosť využívať asistenčné služby
 • Ak uzatvoríte v poisťovni Kooperativa PZP, môžete dostať isté zľavy na iné produkty tejto poisťovne

Asistenčné služby

NON-STOP KONTAKT

 • z SR: 18 118
 • zo zahraničia: +421 2 6353 2236

Všetky detaily ponuky asistenčných služieb Kooperativa nájdete tu:
Asistenčné služby Kooperativa

Kontakty KOOPERATIVA poisťovňa

Sídlo
KOOPERATIVA Poisťovňa, a.s.,
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava

IČO: 00585 441
IČ DPH: SK 2020527300

email: info@koop.sk
infolinka: 0800 120 000