Povinné zmluvné poistenie UNIQA poisťovňa


UNIQA v rámci svojho produktu PZP poistenia hradí nároky za škody na zdraví, náklady v prípade usmrtenia a škody, ktoré vzniknú poškodením, zničením, odcudzením či stratou veci, taktiež sa postará o náklady, ktoré vznikli právnym zastúpením, alebo ušlým ziskom.
PZP UNIQA poisťovňa
Ďalšie služby a výhody PZP UNIQA

 • bonusy: vodičom z menších miest, za bezškodovosť (do výšky 50%), za vernosť
 • pripoistenia pre vodiča
 • NON-STOP asistenčné služby a partnerské autoservisy

Produkty a sadzby PZP

Produkt: Auto & Voľnosť PZP
Limity krytia:

 • 5 000 000 EUR (od 1. 1. 2012):

  pokrýva škodu na zdraví, náklady pri usmrtení, bez ohľadu na počet zranených a usmrtených pri dopravnej nehode či poistnej udalosti

 • 1 000 000 EUR (od 1. 1. 2012):

  pokrýva škody na veciach, zničenie alebo stratu vecí, oprávnené náklady súvisiace s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov, ušlý zisk

 • Sadzby

  Vypočítať cenu PZP UNIQA, kliknite sem

  » cena PZP

  Asistenčné služby:

  NON STOP asistenčné služby UNIQA ASSISTANCE
  Volať môžete na číslo: Tel.č.: +421/2/ 582 52 188

  • Asistenčné služby získava poistený automaticky s uzatvorenou zmluvou PZP
  • Čo to zahŕňa?: Oprava defektu, odtiahnutie vozidla s prípadným zabezpečením dočasného ubytovania, zabuchnutie kľúčov, výmena paliva, telefonická pomoc v zahraničí (tlmočenie,…), právna asistencia v prípade dopravnej nehody
  • Rozšírené asistenčné služby: UNIQA ponúka za poplatok 1 € mesačne rozšírenie ponuky asistenčných služieb, ktoré zahŕňa napríklad zapožičanie náhradného vozidla na max. 5 dní, či repatriáciu zo zahraničia do limitu 1700 €
  • Vozidlá nad 3,5 t: UNIQA poskytuje asistenčné služby aj pre túto kategóriu vozidiel.

  Doplnkové úrazové poistenie vodiča motorového vozidla

  Zložka úrazového poistenia vodiča Poistná suma Ročné poistné
  Smrť úrazom 10 000 € 10 €
  Euroochrana – trvalé následky úrazu 30 000 € 10 €
  Právna ochrana 10 000 € 20 €

  Kontakty UNIQA poisťovňa

  Sídlo spoločnosti:
  UNIQA poisťovňa, a. s.
  Lazaretská 15
  820 07 Bratislava
  Infolinka: 0850 111 400
  web: www.uniqua.sk