PZP Kalkulačka

3 jednoduché kroky pre poistenie PZP za najvýhodnejšiu cenu

Povinné zmluvné poistenie

Porovnanie PZP
Zadajte základné informácie
o vás a vašom aute

» porovnať PZP

 • astra
 • astra
 • axa
 • generali
 • groupama
 • komunalna poistovna
 • kooperativa
 • union
 • Uniqa

Porovnanie PZP

Vyberte si poisťovňu
Vyberte si najvýhodnejšiu ponuku spomedzi všetkých poisťovní

Zaplaťte kartou


Zaplaťte platobnou kartou a získajte okamžité poistné krytie!

Povinné zmluvné poistenie porovnanie

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP) je právne vymedzené v zákone č. 381/2001 o povinnom zmluvnom poistení, ktorý stanovuje podmienky poistenia, lehoty, výluky a minimálne limity krytia povinného zmluvného poistenia. Na Slovensku poskytuje Povinné zmluvné poistenie vozidiel 11 poisťovní, pričom každá z nich pri výpočte výšky poistného zohľadňuje iné faktory a v cene poistenia poskytuje rôzne dodatočné služby, či pripoistenia.

Na základe rôznych faktorov pri výpočte cien sa môžu ceny poistenia pre vaše auto v jednotlivých poisťovniach líšiť až o desiatky EUR. S týmto vám pomôže naša kalkulačka, ktorá po zadaní niekoľkých základných údajom o vašom aute – objem valcov, výkon motora a hmotnosť vozidla a základných údajov o Vás – miesto bydliska a dátum narodenia vypočíta najvýhodnejšiu cenu PZP auta.

Zohľadniť by ste však mali aj iné faktory, a nie len najnižšiu cenu. Napríklad vás môže zaujímať, aké asistenčné služby máte kryté a poskytované poisťovňou, možnosť dodatočných zliav a pripoistení, či poistenie proti živelnej pohrome, na tento účel môžete využiť tieto stránky a prečítať si o detailoch PZP produktov jednotlivých poisťovní alebo využite našu kalkulačku. V neposlednom rade sa s nami môžete poradiť telefonicky alebo mailom
infolinka: 0948 117 707 email: online@poistenie.sk
v prípade, že potrebujete vybaviť poistenie vozidiel so špecifickejším účelom (taxislužby, autopožičovne, autobusy,…) alebo sa len potrebujete poradiť ohľadom akejkoľvek záležitosti, ktorá súvisí s poistením áut.

Čo obsahuje poistná zmluva PZP?

Poistná zmluva povinného zmluvného poistenia zodpovednosti vozidla obsahuje dokumenty, ktoré dostáva klient pri uzatváraní poistnej zmluvy o PZP:

 • Návrh poistnej zmluvy alebo Poistná zmluva (formulár)
 • Všeobecné poistné podmienky, prípadne aj Zmluvné dojednania
 • Potvrdenie o poistení zodpovednosti – biela karta
 • Zelená karta
 • Správa o nehode
 • Asistenčná karta
 • Informácie sprostredkovateľa

Platnú bielu kartu, zelenú kartu a správu o nehode je vodič povinný mať u seba vo vozidle, rovnako ako osvedčenie o evidencii vozidla, vodičský preukaz a občiansky preukaz alebo cestovný pas.

Havarijné poistenie (kasko)

Z pohľadu majiteľa vozidla ako poškodeného je plnenie z PZP nevýhodné, pretože poistné plnenie poisťovňa priznáva v časovej cene, resp. preplatí amortizovanú cenu náhradných dielov. V prípade niekoľkoročného auta to môže znamenať krátenie faktúry o desiatky percent. Z toho dôvodu je lepšie uzavrieť spolu s PZP aj havarijné poistenie vozidla, ktoré v prípade čiastkovej škody kryje náklady na opravu v plnej výške nových cien náhradných súčiastok v autorizovanej (značkovej) opravovni. V prípade úplného zničenia vozidla poisťovňa vyplatí plnenie, zodpovedajúce trhovej cene auta tesne pred poistnou udalosťou, zníženú o hodnotu odpočítateľných zvyškov a spoluúčasť. Havarijné poistenie naviac rieši aj škody spôsobené pri nehode vlastným zavinením, okrem toho aj živelnou udalosťou, krádežou a vandalizmom, čiže úmyselným poškodením alebo úmyselným zničením vozidla.

Panuje všeobecný názor, že havarijné poistenie je drahé, na Slovensku však funguje v oblasti havariného poistenia vozidiel dosť silná konkurencia, preto by ste si mohli dať poradiť a my vám vyberieme najvýhodnejší pomer krytia a ceny konkrétne pre vaše auto.